Do Ghuth

 

Tá Aontas na Mac Léinn Mhá Nuad ann chun ionadaíocht a dhéanamh ar gach mac léinn den Ollscoil agus CNPMN. Éistear le Guth na Mac Léinn agus gníomhóidh sé trí Bhunreacht an aontais, Seanad na Mac Léinn, agus na Córas Ionadaí Acadúla agus Clubanna & Cumainn. Tá deiseanna ann do mhic léinn páirt a ghlacadh ag gach leibhéal agus ionadaíocht a dhéanamh ar a gcomhghleacaithe agus oibriú le chéile chun athrú a dhéanamh agus polasaí AML a fhorbairt.

RIALTAS AN AONTAS

Leagann Bunreacht an MSU amach údarás rialtais an Aontais. Rinneadh an t-údarás seo a dhílsiú, agus a fheidhmiú ag an méid seo a leanas:

  • Reifreann
  • Bord na nIontaobhaithe
  • Seanad na Mac Léinn
  • Feidhmeannacht
  • Uachtarán

Ní féidir cinntí a athrú nó a chúlghairm ach ag an leibhéal céanna rialtais nó ag leibhéal níos airde ag a achtaíodh é.